Grond en graaf werkzaamheden zijn heel belangrijk in de tuin. Voordat wij u tuin kunnen aanleggen of renoveren zal er met het grondwerk begonnen moeten worden.
Cox Hoveniers neemt u deze zorg uit handen.
Het grondwerk nemen wij dan ook altijd mee in onze vrijblijvende offertes.
Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om deze werkzaamheden zelf uit te voeren.

 

De grondwerkzaamheden die Cox Hoveniers voor u kan uitvoeren zijn onder andere:

  • Rooien van huidige beplanting en bomen
  • Uitgraven opritten, cunet (ondergrond) voor aanleg bestrating
  • Egaliseren van tuinen
  • Graafwerk voor aanleg hemelwaterafvoer
  • Aanleg sproei installatie voor gazons met pop-up sproeiers
  • Leveren en aanbrengen van straatzand, puingranulaat, bemeste teelaarde en groencompost
  • Uitbreken verhardingen en afvoeren uitkomend puin
  • Uitgraven van zwembaden en vijvers

 

Error thrown

Undefined constant "php"